Menu Zavřeno

Tréninková poradna Viktora Zapletala – Jak pracovat s video projektem „Trénuj s repre!“

Mám radost z vysoké sledovanosti našeho „koronavirového“ tréninkového programu pro širokou veřejnost „Trénuj s repre!“. A ještě větší radost mi dělá skutečnost, že lidé podle návodu našich nejlepších cyklistů skutečně cvičí.

Projekt jsme původně zamýšleli vytvořit jenom s „A“ týmem Reprezentace MTB, ale vzhledem k zájmu jsme ho rozšířili a prodloužili o další týdny a cyklistické disciplíny. Nyní běží na všech našich dostupných stránkách videa dráhové reprezentace, následovat budou silničáři, BMX a cyklokrosová reprezentace. S různými tréninkovými programy našich reprezentantů souvisí také stále častější dotazy, jak vlastně trénink reprezentantů co nejlépe uzpůsobit potřebám široké sportující veřejnosti, včetně dětí a mládeže.

 

Zde je stručný, upřesňující návod:

– povšimněte si, že trénink našich reprezentantů se skládá ze čtyř částí:        – ranní protažení a rozcvičení před snídaní

                                                                                                                                  – dopolední cvičení na posílení celého trupu

                                                                                                                                  – vlastní tréninková jízda na kole, resp. trenažeru

                                                                                                                                  – odpolední nebo večerní protahovací cvičení a strečink

 

  1. ranní protažení a rozcvičení před snídaní

– jestliže nemáte svou osvědčenou ranní sestavu cviků, doporučuji vám vyzkoušet osvědčené sestavy jogínů.

Návod a výuková videa na sestavy „Pozdrav slunci“ nebo „5 tibeťanů“ naleznete bez problémů na internetu

 

  1. dopolední cvičení na posílení celého trupu:

– vyberte si celkem pět cviků. Jeden na posílení rukou, jeden na záda, dále břicho, nohy a cvik na komplexní posílení více svalových skupin celého trupu.

Doporučená sestava: ruce – kliky

záda – poloha vleže na břiše, zapřené nohy a zvedáme trup od pasu výše

břicho – sed leh (postupně je možné přidávat zátěž)

nohy – dřepy (postupně možné se zátěží)

posílení celého trupu – pozice vleže na břiše, zapřené tělo o lokty, zpevnění celého těla

– cviky provádíme v pomalém tempu s důrazem na kvalitu provedení

– každý cvik opakujeme 8x, cvik na posílení celého trupu držíme v dané pozici po dobu 8 sekund

– zpočátku opakujeme cviky ve 3 sériích

 

  1. vlastní tréninková jízda na kole, resp. trenažeru

– počítejte s tím, že závodní období je odloženo na blíže neurčenou dobu. Je ale jisté, že se dozvíme nejméně s předstihem několika týdnů dopředu o tom, že se nějaké závody budou pořádat a na

předzávodní přípravu budete mít dostatek času. V samotném tréninku se tedy v klidu můžeme posunout zpět v čase do přípravného období a využít nečekaného závodního volna k pravidelnému posílení

obecné kondice.

 

trénink ve vnitřním prostředí:

– doporučuji pořídit si „chytrý trenažér“ a stáhnout si některou z dostupných aplikací virtuálního tréninku (Zwift, Rouvy, Kinomap, atd.). Vlastní trénink tak budete absolvovat v prostředí reálně velmi

blízkému skutečné zátěži.

– doba tréninku záleží na stupni Vaší trénovanosti, ideální je zátěž v rozmezí 1 hodina až 2 hodiny

– každý trénink by měl obsahovat počáteční rozjetí cca 20 minut, prostřední tempově zvlněnou fázi a závěrečné vyjetí cca 20 minut

– bez ohledu na to, jestli máte chytrý trenažér nebo jedete na klasickém trenažeru, případně válcích, zařaďte v prostřední fázi 3 – 5 minut dlouhé úseky v tempu 80% tepové frekvence. Tyto tempové úseky

opakujte nejméně 3x

 

  trénink venku:

– trénink venku by měl odpovídat zátěži, kterou jsme měli v prosinci, lednu a únoru. Tedy kombinaci vytrvalosti se silově vytrvalostním a silově rychlostním tréninkem

 

  1. odpolední nebo večerní protahovací cvičení a strečink

– postupujeme podobně jako v dopoledním tréninku a postupně protáhneme a procvičíme zatížené svalové skupiny trupu a nohou. Vhodná jsou dechová cvičení, doporučená našimi reprezentanty.

– jednotlivé cviky provádíme pomalu a klidně s důrazem na dosáhnutí krajních poloh opět v doporučených opakováních nebo časových intervalech a ve třech sériích

 

Obecná doporučení:

– uzpůsobte trénink svým možnostem a stupni trénovanosti. Začněte raději s menší zátěží i četností opakování, kterou budete postupně navyšovat

– základem tréninku je pravidelnost

– trénujte v cyklu 3 + 1, tedy tři dny zátěže a odpočinkový den. Odpočinkový den by měl mít podobnou strukturu jako běžný tréninkový den ovšem s tím, že vynecháte dopolední posilovací fázi a jízdu na

kole a pouze se ráno rozcvičíte a večer protáhnete. Profesionální sportovci i ve dni volna zařazují do svého programu posilovací cvičení a jízdu na kole, ale zásadním způsobem ponižují zátěž na

individuálně vhodnou relaxační hodnotu

– zapojte do cvičení děti

 

Foto (zdroj: www.skcpraha.cz)