Termín prvního semináře CU už je zcela obsazený!

Kapacita přednáškové Auly strahovského stadionu je v tuto chvíli zaplněná do posledního místa a úvodní seminář Cycling university, který se uskuteční v úterý 12. března 2019 je obsazený.

Další zájemce pro úvodní cyklus přednášek není možné z kapacitních důvodů registrovat.

 

Cycling University – I. seminář 12. březen 2019:

„Současné světové trendy a metodiky cyklistického tréninku“ (Zapletal)

„Vysokohorská a hypoxická příprava, obecná pravidla, účinnost, doporučené postupy“ (Dostál)

„Současné trendy složení jídelníčku sportovců, osobní výživové poradenství“ (Vítek)

„Trénink z pohledu profesionála, předstartovní stav, stres a psychika sportovce, kompenzace handicapu“ (Ježek)

 

Časový program:

9:30 – 10:00 hod.           prezentace účastníků

10:00 – 11:00 hod.          I. přednáška

11:30 – 12:30 hod.         II. přednáška

13:00 – 14:00 hod.        III. přednáška

14:30 –  15:30 hod.        IV. přednáška

 

Následující semináře proběhnou ve dnech:  9. dubna, 18. června, 15. října a 26. listopadu.

Veškeré informace o Cycling University ČSC a přihlašovací online systém naleznete na www.cyclinguniversity.cz.